Select Page

 

Biblioteka Univerziteta u Sarajevu nastavila je sa aktivnostima uspostavljanja jedinstvenog bibliotečko-informacijskog sistema Univerziteta. U prostorijama Rektorata potpisani su Ugovori sa šest biblioteka koje su postale punopravne članice sistema COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi) i to: Biblioteka Univerziteta u Sarajevu te biblioteke Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, Fakulteta islamskih nauka, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Instituta za historiju i Orijentalnog instituta.

Potpisivanju Ugovora prisustvovali su rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, direktorica Biblioteke Univerziteta u Sarajevu mr. sc. Nadina Grebović-Lendo te dekani prof. dr. Amel Kosovac i prof. dr. Zuhdija Hasanović, direktori prof. dr. Rasim Muratović, dr. Sedad Bešlija i dr. Aladin Husić i voditelji pomenutih biblioteka članica Univerziteta. Ugovor je potpisan sa Nacionalnim COBISS centrom kojim koordinira Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH. Ispred Nacionalnog COBISS centra prisustvovali su direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH dr. Ismet Ovčina i rukovoditeljica Nacionalnog COBISS centra mr. Azra Smajić-Gačević.

Biblioteka Univerziteta u Sarajevu je podorganizaciona jedinica Univerziteta čija djelatnost pruža podršku nastavnom i naučnom procesu na Univerzitetu i centar je bibliotečko-informacijskog sistema. Biblioteka Univerziteta u Sarajevu je centralna univerzitetska biblioteka, a svojom djelatnošću koordinira bibliotečko-informacijske poslove visokoškolskih i specijalnih biblioteka članica Univerziteta. U dogovoru sa Nacionalnim COBISS centrom u proteklom periodu realizirana je aktivnost uspostavljanja jedinstvenog online kataloga biblioteka članica Univerziteta u Sarajevu. Online katalog dostupan je na početnoj web stranici Biblioteke Univerziteta u Sarajevu (www.biblioteka.unsa.ba). Trenutno je pretraživo 141.705 naslova bibliotečke građe u štampanom i elektronskom obliku.

 

(unsa.ba)