Select Page

 

Prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević boravila je na Univerzitetu u Paderbornu u periodu od 24. do 31. oktobra 2022. godine u okviru Erasmus + programa akademske mobilnosti. Prof. dr. Sijamhodžić-Nadarević s profesorima na  Institutu na islamsku teologiju i naučnim saradnicima obavila je sastanke i razgovore u pogledu mogućnosti zajedničkih projekata,  akademske  razmjene profesora i studenata FIN-a i pomenutog centra. Imala je priliku da se sastane  s rukovodiocem Instituta prof. dr. Zishan Ghaffar, prof. dr. Idris Nassery i naučnim saradnikom mr. Ahmedom Husicem koji je porijeklom iz BiH i koji je ujedno koordinirao boravak profesorice na Univerzitetu. Pratila je također  realizaciju časova iz predmeta religijska pedagogija koji je pokrivao temu interreligijskog dijaloga, a kojeg su realizirale profesorica islamske religijske pedagogije dr. Naciye Kamcili-Yildiz i profesorica evangeličkog teološkog fakulteta u saradnji sa svojim studentima.

Centar za islamsku teologiju Univerziteta u Paderbornu je jedan od novoosnovanih centara u Njemačkoj koji obrazuje i priprema vjeroučiteljski kadar za rad u školama. (https://kw.uni-paderborn.de/piit)

 

Sarajevo, 2.11.2022.