Select Page
Prof. dr. Zehra Alispahić boravila je na Eberhar Karls Univerzitet u Tuebingenu u periodu od 24.06.2022. do 30.06 2022. godine u okviru Erasmus + programa akademske mobilnosti. U Centru za islamsku teologiju Univerziteta u Tuebingenu prof. dr. Zehra Alispahić ostvarila je kontakte sa predavačima i istaživačima Centra i obavile razgovore sa profesoricom Lejlom Demiri. U fokusu interesovanja prof. dr. Zehre Alispahić bila je nastava arapskog jezika, nastavni planovi i udžbenička literatura koja se koristi realizaciji nastavnih sadržaja. Profesorica je prisustvovala tokom sedmodnevnog boravka časovima predavanja i vježbi i održala kraće predavanje studentima. Tokom boravka u Tuebingenu prof. dr. Zehra Alispahić je prisustvovala i susretima: Scriptural Reasoning: Hope Jewish, Christian and Muslim Perspectives, gdje su predavanja održali profesori Diana Lipton (Tel Aviv University), Tim Winter (Cambridge University), Ivana Noble (Charles University), Yazid Said (Liverpool University).

Centar za islamsku teologiju Univerziteta u Tuebingenu je jedna od partnerskih ustanova sa kojom Fakultet islamskih nauka UNSA ima dugoročnu plodotvornu suradnju.