Odbranjena doktorska disertacija kandidata mr. Ahmeda Hatunića

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je u srijedu 5. februara 2020. godine održana javna odbrana doktorske disertacije mr Ahmeda Hatunića pod naslovom: „Fikh Evropskog vijeća za fetve i istraživanja u oblasti porodičnih odnosa“. Kandidat je uspješno...

Fakultet islamskih nauka bogatiji za još jednog magistra nauka

Na Fakultetu islamskih nauka je u srijedu, 25. septembra 2019. godine, u velikom atriju, održana javna odbrana magistarskog rada kandidata Ahmeda Čolića. Kandidat Ahmed Čolić je svoj magistarski rad pod naslovom Metodika religijskog odgoja djece na primjeru maktepske...

Upis na drugi ciklus studija

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU PRIJEM DOKUMENATA – DRUGI CIKLUS  STUDIJA   Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2019/20. godini traje do 27.09. 2019. godine. Preliminarne rang liste će biti...