Select Page
Centar za učenje Kur'ana promocijom knjige obilježio 12. godišnjicu postojanja i rada

Promocijom knjige “Iz kur'anskog beskraja” hafiza dr. Abdulaziza Drkića Centar za učenje Kur'ana u Mostaru obilježio je 12. godišnjicu rada i postojanja.

Ovom promocijom nastavljen je započeti široki spektar intenzivnog nastojanja na edukacije i opismenjavanja različitih kategorija stanovništva, shodno programskim orijentacijama njegovih osnivača Mostarskog muftijstva, Karađoz-begove medrese i Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Mostar.

Rad Centra u protekloj godini, kako to naglašava glavni imam MIZ Mostar mr. Diono-ef. Maksumić, odvijao se na osam punktova, dok je nastavnom procesu bilo angažirano 13 predavača, među kojima su i četiri hafiza.

Uz poziv svim zainteresiranim da iskoriste pružene mogućnosti u stjecanju znanja o pravilnom učenju Kur'ana efendija Maksumić je podsjetio na počasti koje su obećane učačima Kur'ana.

On je čestitao svim polaznicima Centra, predavačima kao i rukovodiocu aktivnosti hafizu Jusuf-ef. Bećoji na postignutim rezultatima.

– Nadamo se da ćemo uskoro početi sa izgradnjom zgrade Centra čime bismo riješili sve nedostatke u njegovom radu. Izvedbeni projekat je davno izrađen i očekujemo dobru saradnju sa našim donatorima. Ta zgrada bi osim za potrebe Centra služila i polaznicima mektepske nastave – istakao je Maksumić.
Knjigu “Iz kur'anskog beskraja” su, uz glavnog imama i njenog autora, u prepunoj Sali Studentskog hotela promovirali još direktor Karađoz-begove medrese hafiz Aid-ef. Tulek i hafiza mr. Lejla Boškailo.

Knjiga tretira neke od dimenzije fenomena kiraeta (različitih načina čitanja i učenja Kur'ana časnog), a moguće ga je posmatrati i istraživati kroz različite aspekte.

– U knjizi sam uradio istraživanje kiraeta kroz prizmu arapske stilistike, na koji način je obogaćen stil Kur'ana. U rezultatima sam došao do zaključka da jeu tim vrstama kiraeta akcentirana osebujnost Božanske objave, dubina, širina, otvorenost kur'anskog jezika i stilsku raznovrsnost – objašnjava hafiz Drkić.

Knjiga je koncipirana u tri poglavlja i bavi se promjenama na nivou gramatike i stilistike, tropima, metaforom i stilskim figurama.

– Knjiga je prije svega stručno djelo i namijenjena je prvenstveno studentima FIN-a, a njome se mogu okoristiti svi zaljubljenici u Kur'an časni, prije svega imami i učenici medresa – rekao je hafiz Drkić.

S tim ciljem on je jučer u prijepodnevnim satima o ovoj temi govorio na seminaru imama iz nekoliko medžlisa Mostarskog muftijstva.

(Hasan Eminović/Preporod.info)