Select Page

Kulturni centar „Kralj Fahd“ u saradnji sa Fakultetom islamskih nauka u Sarajevu već treću godinu zaredom organizira intenzivni kurs arapskog jezika za studente I godine Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

U ponedjeljak, 2.9.2019. godine organiziran je prijem studenata, polaznika kursa i tom prilikom su im se obratili zamjenik direktora KC Kralj Fahd gdin. Bandar Bin Kleeb i šef Katedre za filologiju Kur'ana Fakulteta islamskih nauka, dr. Amrudin Hajrić. Istakli su da je jedan od ciljeva kursa priprema studenata za uspješno dalje školovanje na Fakultetu islamskih nauka gdje je arapski jezik sastavni dio Nastavnog plana i programa, ali i da će znanje stečeno na kursu moći primjenjivati i u svakodnevnom životu.

U protekle dvije godine ukupno 213 studenta pohađalo je intenzivni pripremni kurs, dok je ove godine 78 studenata pristupilo testiranju radi određivanja nivoa predznanja.

Nastava će se tokom mjeseca septembra izvoditi svakim radnim danom u periodu 10:00-15:00 sati u prostorijama Centra.