Select Page

 

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu (FIN) danas je posjetila delegacija Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu (GHB medresa). Delegaciju su činili direktor medrese mr. Dževad Pleh, prof. Mensur Kerla i prof. Naser Mehmedović.

U okviru razvoja saradnje s drugim naučno-obrazovnim institucijama, i ova posjeta delegacije GHB medrese realizovana je u cilju razmjene pozitivnih iskustava u pogledu realizacije nastavno-naučnog procesa, kao i vannastavnih aktivnosti. Tokom razgovora, gosti su ukazali na brojne strateške aktivnosti u svome radu, na izazove u sferi obrazovanja u savremenom trenutku, osvrćući se i na planirane naučne i infrastrukturne projekte važne za daljnji razvoj i rast kako ove odgojno-obrazovne institucije, tako i naše Zajednice u cjelini.

Delegaciju je primio dekan FIN-a prof. dr.  Mustafa Hasani sa saradnicima: prodekanom za međunarodnu saradnu prof. dr. Aidom Smajićem i prodekanom za finansije prof. dr. Kenanom Musićem. Zahvalivši na posjeti, dekan je ukazao i na važnost uzajamne podrške i saradnje među ovim dvjema obrazovnim institucijama. Uz dekana Hasanija, aktivnosti i projekte koji se trenutno realizuju na FIN-u predstavili su prodekani Smajić i Musić. Posjeta je završena obostranim željama za uspjehom u daljnjem radu.