Select Page

 

Direktor Karađoz-begove medrese, prof. hfz. Aid Tulek, danas je boravio u posjeti Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Uz riječi dobrodošlice, direktora je dočekao dekan fakulteta, prof. dr. Mustafa Hasani.

Čestitajući novoimenovanom dekanu, prof. dr. Mustafi Hasaniju, direktor Tulek se na samom početku osvrnuo na aktivnosti koje trenutno realizuje Karađoz-begova medresa. Tokom ugodnog i prijateljskog razgovora o nastavno-naučnom radu, kao i vannastavnim aktivnostima, direktor Tulek je istakao zadovoljstvo činjenicom da je, pored određenog broja učenika Karađoz-begove medrese koji svoje školovanje redovito nastavljaju na Fakultetu islamskih nauka, ove godine i učenica generacije ove škole, Edina Mujić, upisala Fakultet islamskih nauka. Dekan Hasani je istakao radost zbog ove posjete, ali i saradnje u različitim segmentima koja je u dosadašnjem periodu bila na zavidnom nivou. Na sastanku su također razmatrane i mogućnosti buduće saradnje ove dvije institucije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sastanak je završen uz obostrane želje za uspjehom u daljnjem radu.