Select Page

U utorak, 4. januara 2022. na predmetu Historija šerijatskog prava na I ciklusu studija na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu gostovala je kao predavač dr. Hana Younis, naučni saradnik Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu.

Zvanje doktora stekla je na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu odbranom disertacije o temi „Trgovačka elita u Sarajevu 1851.-1878. godina“. Na Institutu za historiju radi od 2003. godine kao saradnik za stariju historiju, osmanski period 19. stoljeće.

Objavila je veći broj naučnih i stručnih radova, kao i nekoliko knjiga, među kojima su: El-Haja bejne eš-šerk ve el-garb (Život između Istoka i Zapada), Daša Jelič: Pogled u život jedne žene u posljednjim decenijama osmanske uprave u Sarajevu i Od dućana do pozorišta: sarajevska trgovačka elita 1851.-1878.

Nakon uvodnog obraćanja prof. dr. Nedima Begovića, nastavnika na predmetu Historija šerijatskog prava, dr. Younis je studentima predstavila sadržaj svoje nove knjige Biti kadija u kršćanskom carstvu: Rad i osoblje šerijatskih sudova u Bosni i Hercegovini 1878-1914. godine koja je objavljena u izdanju Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu 2021. godine. Knjiga predstavlja naučnu monografiju koja je u cjelosti posvećena organizaciji i djelatnosti šerijatskih sudova u Bosni i Hercegovini u razdoblju austrougarske uprave.