Select Page
Dr. Kadić na tribini "Islamske teme": Kroz ekološku se prolamaju sve druge krize

 

U okviru aktivnosti “Edukacija u sarajevskim džamijama” jučer je u Baščaršijskoj džamiji održana tribina “Islamske teme”, gdje je govorio doc. dr. Samedin Kadić.

Navodeći značaj odnosa pojedinca prema ambijentu u kojem živi, dr. Kadić je predstavio mišljenje prema kojem je suštinska kriza ona ekološka, a kroz nju se prolamaju sve druge krize, poput ekonomske, političke i moralne.

– Kada je riječ o ekonomskoj krizi, kapitalistički sistem je neodvojiv od principa pohlepe. Sve stare civilizacije preziru pohlepu, dok je kapitalizam smatra vrlinom. Štaviše, pojedinac koji nastoji imati više nego što trenutno ima smatra se domaćinom, čovjekom sa ambicijom. S druge strane, ključna greška kapitalizma je smatranje da su resursi neograničeni. Do zaokreta u svjetskoj politici je došlo nakon saznanja da je resurse moguće potrošiti, da nisu neiscrpni – kazao je dr. Kadić.

Uz osvrt na neke karakteristike psihološke krize, definirao je okolnosti savremenog društva koje se mogu doprinijeti njenom razumijevanju.

– Ukoliko govorimo o psihološkoj krizi, možemo spomenuti i činjenicu da živimo u vremenu kojem se gase znakovi. Prirodni znakovi su, naprimjer, zvijezde koje se pored gradskih svjetala ni ne primijete. Svijet bez ikakvih znakova je pustinja, a u takvom svijetu ne znamo gdje se treba kretati, a čovjek koji nema usmjerenja blizu je psihološkoj krizi. To što je Adem a.s. stvoren od zemlje sugeriše da je čovjek prirodno i konkretno biće. Mi smo, pored te prirode, Izgradili vještačku stvarnost koja se zove grad i napustili našu prirodnu stvarnost. Izgradili smo poslije još jednu vještačku stvarnost, simulakrum, a to je svijet društvenih mreža. Jedna od ključnih riječi našeg vremena je “screen-ekran”. U takvom ambijentu se mogu razviti brojne psihološke bolesti – pojasnio je predavač.

 

sredina.JPG - Dr. Kadić na tribini
Za prilog su korišteni dijelovi tribine Islamske teme

 

Govor o ekološkim pitanjima je izazov i za vjerske zajednice.

– Važno je redefinirati postojeće etike. Naprimjer, islamska etika je uglavnom tretirala međuljudske odnose. Priroda je rijetko tretirana, pa je važno otvarati ta pitanja unutar vjerskih zajednica. Kada je riječ o odnosu vjerskih službenika prema ekološkim pitanjima, smatram da je to prazan prostor koji nije dovoljno ispunjen, jer to temeljno pripada pitanju općeg dobra – zaključio je doc. dr. Samedin Kadić.

Aktivnost “Edukacija u sarajevskim džamijama se”, prema saopštenju MIZ Sarajevo, realizuje prema uspostavljenom planu, a u toku ove sedmice će biti održane “Katedra tefsira”, “Katedra hadisa” i “Katedra fikha”.

(Preporod.info)