Select Page

 

Odbor za bibliotečko-informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu na svojoj 12. redovnoj sjednici održanoj 03. 06. 2022. godine formirao je Komisiju za nagrađivanje bibliotekara Univerziteta koja je poslala poziv organizacionim jedinicama da dostave prijedloge. Komisija je izvršila bodovanje u skladu s Pravilnikom o nagrađivanju bibliotekara Univerziteta u Sarajevu.

Dr. sc. Fatima Žutić, voditeljica biblioteke Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, osvojila je drugo mjesto sa 53 boda.