Select Page
Državna služba za odnose sa vjerskim zajednicama Republike Austrije posjetila Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Delegacija Državne službe za odnose sa vjerskim zajednicama Republike Austrije, posjetila je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Delegaciju u sastavu mr. Florian Welzig, šef Ureda Kultusamt, dr. Stephan Hinghofer-Szalkay, referent za pravne poslove, Martin Rupprecht, savjetnik bečkog nadbiskupa za odnose s muslimanima, Cengiz Duran, referent, Sabine Kernthaler, direktorica Austrijskog kulturnog foruma u Sarajevu i Senad-ef. Kusur, glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji (IZBA), primio je dekan Fakulteta islamskih nauka prof. dr. Mustafa Hasani sa saradnicima.

U pozdravnom obraćanju, prof. dr. Hasani goste je upoznao sa historiijskom poveznicom Fakulteta islamskih nauka i Republikom Austrijom. Mr. Florian Welzig, šef Ureda Kultusamt je, također uzrazio zadovoljstvo i ugodan osjećaj zbog historijske veze između Sarajeva i Beča ali i kvaliteta obrazovanja koje Fakultet islamskih nauka nudi svojim studentima, jer, kako je istakao, iz historije religija se zna da krize dolaze onda kada je obrazovanje loše. Tokom razgovora posebno je istaknuta važnost kontinuirane brige za obrazovanja imamskog kadra i službenika za vjerska zanimanja i misiju. Mr. Welzig je istakao da Islamska zajednica Bošnjaka u Austriji ima posebnu ulogu na tom putu.

Na sastanku se razgovaralo i o mogućnostima uspostavljanja akademske suradnje sa Univerzitetom u Beču. Senad-ef. Kusur, glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji (IZBA), ukazao je na važnost Fakulteta islamskih nauka i njegovih svršenika i svršenica u dobroj organizaciji vjerskog života na području Republike Austrije.

(Preporod.info)