Select Page

U ljetnom semestru akademske 2021/2022. godine imala sam priliku da boravim u Erlangenu u sklopu Erasmus+ programa studentske razmjene, kao polaznica drugog ciklusa studija na Fakultetu  islamskih nauka. Bilo je to moje prvo iskustvo Njemačke. Kroz nešto više od 3 mjeseca, moje studentsko iskustvo obogaćeno je saradnjom i interakcijom sa uposlenicima FAU: predavačima, asistentima, gostujućim profesorima, kao i izuzetno susretljivim timom podrške. Fokus mog rada bio je na master tezi, a u tom su periodu također tek počele da se smanjuju pandemijske mjere, tako da nisam imala tako puno interakcije sa drugim studentima koji se bave islamskim naukama. S druge strane, na obaveznom kursu njemačkog jezika imala sam priliku upoznati internacionalne studente, pretežno iz Afrike i sa Indijskog potkontinenta. Jedna zanimljivost koju bih izdvojila je to da su me u tom periodu dva profesora (jedan porijeklom iz Maroka, drugi iz Egipta) pitali je li moj maternji jezik srpsko-hrvatski. Iz toga je jasno da su ovakvi programi izuzetno značajne prilike koje bismo, osim za lični rast i razvoj, morali koristiti i za adekvatno predstavljanje naše zemlje i kulture. Zahvalna sam na ovoj prilici, te se nadamn se da će se saradnja FIN-a i Erasmusa nastaviti na korist svih uključenih strana, i da će svi naši studenti koji se uključe u program razmjene u najboljem svjetlu predstavljati sebe, svoj matični Fakultet i svoju zemlju.