Select Page

 

Albert Einstein je rekao: “Informacija nije znanje. Jedini izvor znanja je iskustvo.” Ove riječi me prate u mislima skoro svakodnevno tokom mog boravka u Erlangenu, stoga što sam se uvjerila da informacije koje dobivamo u knjigama, u obliku pisane riječi, iskustvom suočavanja u realnom obliku, poprimaju potpuno novu dimenziju razumijevanja. Otkrivam novi svijet, definitivno, van okvira onog na koji sam navikla u Bosni. Osjetim kako mi to otkriće pomaže da se mijenjam, da rastem i sazrijevam. Smatram da nam svima treba biti obaveza da iskustveno upoznamo neki novi standard, jer tek onda možemo mijenjati naš postojeći. Npr. naša definicija dobrog studenta je mnogo šturnija od onog šta je dobar student ovdje, i generalno uspješan mlad čovjek. Kada to shvatite, vratite se sa tom definicijom u svoju zemlju i pokušate je aktualizirati, te tako mijenjate standard na bolje. Zaista sam sretna što sam se ohrabrila na ovaj korak i voljela bih da vidim u narednim godinama više kolega koji koriste ove prilike, jer uvjerena sam da ovakve razmjene iskustava i znanja vode ka jačanju nas kao individua, jačanju bilateralnih odnosa između dvaju zemalja,  vode ka boljitku našeg odgojno-obrazovnog sistema i konsekventno tome boljem i razvijenijem društvu i državi u kojoj živimo.