Select Page

 

U srijedu, 31. maja 2023. godine, prof. dr. Mahmoud Abdallah iz Centra za islamsku teologiju u Tuebingenu, u okviru Erasmus + programa, održao je dva predavanja studentima II i III godine Fakulteta islamskih nauka UNSA, odsjek Islamska teologija. Teme predavanja su glasile: „Islamic Practical Theology: Islamic Pastoral Care – Theological Foundations and Perspectives in a Pluralistic Society“ i „Confidentiality and institutionalization of pastoral care in the European context“. Pored predavanja u kojem su studenti i studentice imali priliku postaviti pitanja i diskutirati o zanimljivim temama, dr. Abdallah se susreo i sa prof. dr. hfz. Aidom Smajićem, prodekanom za međunarodnu saradnju. Ovo je je još jedna u nizu uspješnih Erasmus+ razmjena, te se nadamo da će se saradnja Fakulteta islamskih nauka UNSA i Islamskog centra za teologiju Tuebingen nastaviti i u narednom periodu, na obostrano zadovoljstvo nastavnog osoblja, te studenata i studentica ovih fakulteta.