Select Page

U cilju obilježavanja Erasmus dana (https://www.erasmusdays.eu/) Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu organizuje „Erasmus + ZOOM sedmicu“.

Svake godine u oktobru, Služba je organizovala Međunarodnu sedmicu obuke osoblja i Sajam stipendija, gdje bi se okupilo međunarodno osoblje sa partnerskih institucija i lokalni studenti i članove osoblja radi druženja, aktivnog učešća u komunikaciji, istraživanju i razmjeni informacija o potencijalnim mobilnostima i saradnja. S obzirom na trenutnu situaciju mogućnosti fizički ugostiti drage prijatelje iz partnerskih institucija širom Evrope, odlučili smo iskoristiti prednosti moderne tehnologije i organizirati Erasmus + ZOOM sastanke između  studenata Univerziteta u Sarajevu i osoblja i međunarodnih partnera za koje je  ured za međunarodnu saradnju objavio poziv za mobilnost u ljetnom semestru 2020/2021. godine (www.international.unsa.ba).

Glavna ideja organizovanje ZOOM sastanka na kojem su pozvani evropski partneri Univerziteta u Sarajevu da predstave svoju instituciju i ponudu studija te se uključe u komunikaciju i sesiju pitanja i odgovora putem „posebnih grupnih soba“ u ZOOM-u, dok će studenti i zaposlenici UNSA-e moći ući u sobe i postavljajti pitanja. Planirani dnevni red je imati pet univerziteta dnevno u periodu od 12. do 16. oktobra 2020. godine za sesije koji će trajati najviše 2 sata, svakog dana, od 12:00 do 14:00 (CET).

Više informacija na:

https://www.unsa.ba/en/događaji/erasmus-zoom-week                

Zoom link za pristup događaju:

https://zoom.us/j/96037773559?pwd=YzBVc01TckJCcS84OEpTOXdlYVArdz09#success