Select Page

 

Media centra Islamske zajednice je objavio knjigu “Fikret Karčić. O tome se govori”. Riječ je o knjizi koja objedinjava tekstove koje je profesor Karčić objavljivao u listu “Preporod”.

Podsjećamo, Fikret Karčić je bio profesor komparativne pravne historije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Predavao je na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Marmara univerzitetu u Istanbulu, Međunarodnom islamskom univerzitetu Malezija, Univerzitetu u Oslu i Boise State University (SAD). Umro je u Sarajevu je 16. marta 2022. godine u 68. godini.

Njegov glavni akademski interes bile su komparativne pravne kulture, historija islamskog prava i institucija u Bosni i Hercegovini u post-osmanskom periodu, reformistički pokreti u islamu i balkanski muslimani.

 

(historiografija.ba)