Select Page

 

Povodom druge godišnjice preseljenja na ahiret prof. dr. Samira Beglerovića, Fakultet islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu (UNSA) danas je organizirao program “Sjećanje na profesora Samira Beglerovića uz učenje hatma-dove”.

– Rahmetli prof. dr. Beglerović je u svojoj generaciji bio najistaknutiji student, kao takav je prepoznat na vrijeme i angažiran na Fakultetu. Svojim radovima je već u početku pokazivao širinu. Nije bio samo vrhunski intelektualac, nego i izuzetan čovjek. Velika je praznina zbog njegovog odlaska – izjavio je ovom prilikom dekan Fakulteta islamskih nauka prof. dr. Zuhdija Hasanović.

U programu koji je moderirala prof. dr. Zehra Alispahić, svoja sjećanja na njega, osim dekana Hasanovića, iznijeli su profesori i saradnici Fakulteta islamskih nauka prof. dr. Rešid Hafizović, prof. dr. Enes Karić i doc. dr. dr. Orhan Jašić.

Sjećali su ga se i bliski prijatelji i saradnici hafiz Mehmed Karahodžić, Muharem-ef. Omerdić, dr. Kenan Čemo, šejh Sead Halilagić, dr. Behija Durmišević, dr. Kerim Sušić, Sead Kreševljaković, dr. Mubina Moker, Mirza Nikšić, Haris Čengić, Nihad Kreševljaković i dr. Amina Šiljak Jesenković.

– Profesor Beglerović je imao osoben pristup islamu, životu i svemu što je radio. On je pripadao onima koje nazivamo Allahovim bliskim robovima. On je gradio duhovnu bliskost s duhovnim velikanima, s Mevlanom, Attarom, Kaimijom. Za njega su te osobe bile žive u njegovom srcu, toliko žive kao što je za nas živa osoba koja je tu u fizičkom smislu pored nas. Za njega je Poslanik bio toliko živ, da, kad god bi saznao nešto novo, to s radošću primjenjivao u svom životu – kazala je o Begleroviću dr. Moker.

Prof. dr. Adnan Silajdžić bio je stariji kolega i prijatelj rahmetli Beglerovića, a po želji porodice, predvodio je njegovu dženazu.

– Sjećam ga se kao čovjeka iznimnog odgoja, vrlo široke kulture, to je ono što ga je najviše krasilo. Sjećam ga se kao istraživača, kao znanstvenika, on je plijenio svojim ponašanjem. Od njega su mnogi mogli učiti, učio sam i ja, a bio je moj student. Bio je primjer kako se treba biti strpljiv, skrušen, brižan, odgovoran. On je u pravom smislu riječi bio odgajatelj profesor, ne odgajatelj i profesor. On je zapravo obrazovao i odgajao svojim životom – izjavio je prof. dr. Adnan Silajdžić.

Također, o rahmetli Begleroviću govorili su i njegovi studenti, magistranti, doktoranti mr. Semir Salihović, hafiz Davud Efendić, hafiz Bajram Dizdarević i Damir-ef. Babajić.

Nakon obraćanja, proučena je hatma-dova.

Prof. dr. Samir Beglerović rođen je 1973. godine u Sarajevu. Završio je Osnovnu školu “Hasan Kikić” u Sarajevu, a potom sarajevsku Prvu gimnaziju 1991. godine. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu završio je 2000. godine.

Od početka 2004. godine angažiran je honorarno kao pomoćnik bibliotekara Fakulteta islamskih nauka, te kao demonstrator na predmetima iz oblasti akaida i uporednih religija. Od januara 2006. godine uposlen je na Fakultetu islamskih nauka, kao asistent na Katedri za akaid.

Magistrirao je 2004. godine iz oblasti akaida i tesavvufa o temi “Fejzulah efendija Hadžibajrić – njegov život i borba za povratak tekija u okrilje Islamske zajednice”. Doktorirao je iz oblasti akaida i tesavvufa 2008. godine o temi “‘Abd alQādir al-Ġaylānī i derviški red kaderija”.

Na Fakultetu islamskih nauka predavao je na predmetima “Pregled ranog muslimanskog mišljenja”, “Rane škole kelama”, “Teološka antropologija”, “Osnovi učenja judaizma i kršćanstva”, “Šiizam”, “Savremeni religijski pokreti”, a na Univerzitetu u Tuzli na predmetu “Filozofija religije”. Bio je sekretar postdiplomskog studija i doktorskog studija na Fakultetu islamskih nauka.

Objavio je više autorskih  djela i prijevoda,  u brojnim stručnim i znanstvenim časopisima, te publicistikama.

Preselio je na ahiret 9. novembra 2020. godine, a dženaza mu je klanjana 11. novembra na Gradskom groblju Bare u Sarajevu. Ukopan je u haremu Dajanli hadži Ibrahimove džamije na Gorici.

(preporod.info)