Select Page

U utorak 29.10. 2019. na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, mr. Haris Islamčević uspješno je odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Fenomen Nove misli i analiza zastupljenosti njenoga učenja u vjerovanju muslimana Sanskog Mosta“ pred komisijom za odbranu u sastavu: prof. dr. Adnan Silajdžić, predsjednik;  prof. dr. Enes Karić član, te prof. dr. Samir Beglerović, član i mentor. Činom odbrane doktorske disertacije, mr. Islamčević je proglašen novim doktorom islamskih nauka.

Kroz svoju disertaciju, Islamčević je istraživao izuzetno važan fenomen, koji na područiju južne Evrope, a posebno BiH i zemalja u okruženju praktično nepoznat, a radi se o fenomenu Nove misli kojem, zbog izuzetne atraktivnosti, svakodnevno prilazi sve veći broj ljudi koji svoje duhovne potrebe ne mogu zadovoljiti unutar tradicionalnih religijskih obrazaca.  U teorijskom djelu, doktorand Islamčević je ponudio opširan prikaz učenja Nove misli, historijsko naslijeđe  te najznačajnije predstavnike ovog učenja. U istraživačkom dijelu je obradio pet pitanja kroz onto-kozmo-antropološki koncept (Bog-Svijet-Čovjek), te je na temelju rezultata, zaključio da u vjerovanju sanskih muslimana postoje  naznake zastupljenosti elementa ovog učenja.  U posebnom odjeljku rada je ponuđen kritički ostvrt na fenomen Nove misli iz rakusa muslimanske teologije. Kroz zaključna razmatranja, istaknuto je prisustvo krize tradicionalnog autoriteta, te su ponuđene kvalitetne smjernice kako da se Islamska zajednica suoči sa izazovima fenomena Nove misli.

Komisija za odbranu doktorske disertacije je u svojoj ocjeni disertacije  zaključila da je doktorski rad mr. Harisa Islamčevića samostalni teorijsko-istraživački rad, fundiran na adekvatnim znanstvenim izvorima, te podržan jednom specifičnom formom empirijskog istraživanja u kojoj je, pored anketa, istovremeno obavljan i razgovor sa ispitanicima što je za posljedicu imalo njihov znatno precizniji iskaz te povećalo mogućnost zornijega detektiranja onoga u šta ispitanik vjeruje, a ne samo opisivanja izrazâ njegove religioznosti. Korišten je razrađen pojmovni aparat te dobra metodologija, što uz valjano citiranje i referiranje na pouzdane izvore osigurava visok kvalitet doktorske disertacije.

Pohvalili su dosadašnji znanstveni rad Islamčevića, te su istakli da je sasvim  za očekivati kako će u budućnosti njegov rad biti izuzetno važan za Fakultet islamskih nauka, ali i Islamsku zajednicu u cjelini.

Iz biografije

Dr. Haris Islamčević je rođen 31. 08. 1987. godine. Završio osnovnu školu u Sanskom Mostu, a potom Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 2006. god. Nakon srednje škole upisuje i uspješno okončava Fakultet islamskih nauka u Sarajevu 2010. kao prvi diplomant u svojoj generaciji.

Radi kao vjeroučitelj od 2007. – 2009. u sanskoj osnovnoj školi „Hasan Kikić“. U periodu od 2010  do 2015. radio je na mjestu profesora islamske vjeronauke u sanskoj Gimnaziji, uz to u Mještovitoj srednjoj školi, srednjoj poljoprivrednoj školi „Sanusfuturum“, te osnovnoj školi „Skender Kulenović“ i „Peti Oktobar“, sve u Sanskom Mostu.  Naporedo je  vršio honorarno posao imama, hatiba i muallima u džematu Bartikovci (2005-2009) za vrijeme Ramazana, te imamsko-hatibsku dužnost u više sanskih džemata kao zamjenski imam.

Na dan 12. marta 2012. uspješno je položio stručni ispit za samostalni rad u obrazovanju.

Na dan 26. februara 2015. godine, nakon završetka postiplomskog studija iz oblasti savremene teologije i uporednih religija, magistrirao je iz oblasti akaida na temu: „Istraživanje odnosa muslimanskih gimnazijalaca Unsko-sanskog kantona prema tradicionalnoj vjerskoj praksi“ (komisija za odbranu: prof. Adnan Silajdžić, predsjednik, prof. Rešid Hafizović, član, doc. Samir Beglerović, mentor).

Akademske 2016/17., u Drugoj generaciji doktoranata, nastavlja studij na Doktorskom studiju Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i prvi je doktorand na FIN-u  koji završava doktorski studij po bolonskom sistemu studiranja.

Treba još naglasiti da od 2015. godine dr. Islamčević je svoj društveni angažman istakao kroz sedmično pisanje kolumni/blogova koje objavljuje na svome blogu, a preuzima ih više  portala koje su prepoznate prije svega u Sanskom Mostu, a i šire. Kroz svoje kolumne  kritički promatra društvene pojave, i iste analizira kroz teološku prizmu, te nudi svojevrsna rješenja. Objavljuje autorska djela i prijevode, u nekoliko izdavačkih kuća, u brojnim stručnim i znanstvenim časopisima te publicistikama, koje je moguće pronaći u različitim znanstvenim bazama podataka, te na profesionalnom servisu za istraživače academia.edu.

Islamcevic 5

Djela, studije i radovi napisani su iz oblasti: akaida (dogmatike), opće teologije, uporednih religija, filozofije religije, te teologije kulture.

Islamčević govori arapski i engleski, a služi se  njemačkim jezikom, i trenutno je zaposlen na mjestu sekretara i bibliotekara Medžlisa Islamske zajednice Sanski Most, i jedinstven je slučaj na nivou Islamske zajednice u BiH da je sa gradusom doktora islamskih nauka uposlen na radnom mjestu sekretara/bibliotekara jednog medžlisa.

U braku je sa Anida-hanumom i otac dvoje djece: Šejme i Ajmana.