Select Page

I ciklus

Obavijest o upisu studenata u akademsku 2022/ 2023. godinu

Molimo studente i studentice  da pažljivo pročitaju  koji su dokumenti potrebni za upis u novu akademsku 2022/23. godinu, kao i  dokument u prilogu vezan za oslobađanje od plaćanje školarine posebnih kategorija

na Univerzitetu u Sarajevu

Dokumenti potrebni za upis za 2022-23.

oslobađanje školarine posebne kategorije-UNSA