Select Page

I i II ciklus studija

Obavijest!

Studente i studentice koji su obnovili status u akademskoj 2022/23. godini koji nemaju pristup – E platformi

dužni su se javiti na E-maiil: studentska@fin.unsa.ba kako bi dobili pristup E-platformi