Select Page

U Sarajevu nas je 16. marta 2022. godine u 68. godini napustio ugledni član akademske zajednice dr. Fikret Karčić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Fikret Karčić je rođen u Višegradu 1955. godine. Srednjoškolsko obrazovanje je stekao u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu. Diplomirao je 1978. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Stepen magistra i doktora nauka stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1985., odnosno 1989. godine.

Bio je profesor komparativne pravne historije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Predavao je na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Marmara univerzitetu u Istanbulu, Međunarodnom islamskom univerzitetu Malezija, Univerzitetu u Oslu i Boise State University (SAD).

Njegov glavni akademski interes bile su komparativne pravne kulture, historija islamskog prava i institucija u Bosni i Hercegovini u post-osmanskom periodu, reformistički pokreti u islamu i balkanski muslimani.

Profesor Karčić je obnašao dužnost prodekana za naučnoistraživački rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (2017-2021.), član redakcije Godišnjaka Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dva mandata predsjednik Ustavnog suda Islamske zajednice i drugo.

Godine 2018. zajedno s dr. Enesom Karićem bio je dobitnik prestižne nagrade za životno djelo koje dodjeljuje Udruženje muslimanskih društvenih naučnika (UK).

Među objavljenim djelima uz nekoliko fakultetskih udžbenika, izdvajaju se “Šerijatski sudovi u Jugoslaviji 1918-1941”, “Društveno-pravni aspekt islamskog reformizma”, “The Bosniaks and the Challanges of Modernity: Late Ottoman and Habsburg Times”, “Studije o šerijatskom pravu i institucijama”, “Metodi istraživanja u islamskim naukama”, “Muslimani Balkana: istočno pitanje u XX vijeku”, “The Other European Muslims: A Bosnian Experience”.

Odlazak profesora Karčića predstavlja nenadoknadiv gubitak za kolektiv Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i akademsku zajednicu Univerziteta u Sarajevu.

(unsa.ba)