Select Page

 

U toku akademske 2022/2023. imao sam prilku boraviti na Katarskom Univerzitetu u sklopu jednogodišnjeg programa usavršavanja arapskog jezika koji se realizira u Centru za podučavanje arapskog jezika. Univerzitet u Kataru u saradnji sa Fakultetom islamskih nauka u Sarajevu dugi niz godina osigurava stipendije za studente koji su pokazali interesovanje za arapski jezik.

Iskustvo boravka i učenja arapskog jezika na Katarskom Univerzitetu bilo je izuzetno pozitivno i obogaćujuće. Centar za podučavanje arapskog jezika na Katarskom Univerzitetu je jedna od vodećih institucija u regiji za podučavanje arapskog jezika, te studentima nudi priliku za kvalitetno usvajanje nastavnog sadržaja. Profesori, kojima je arapski maternji jezik, su stručnjaci u polju podučavanja arapskog jezika za negovornike, te kroz različite metode i oblike rada nastoje kod studenata probuditi želju i ljubav za arapskim jezikom i olakšati njegovo savladavanje. Nastavni materijali dostupni su studentima u pisanoj i elektronskoj formi na platformi, ali i pored obaveznih materijala, profesori su nam davali smjernice i preporučivali dodatne materijale koji će nam koristiti u našem studiju, ali i daljem izučavanju arapskog jezika. Profesori su jako susretljivi i dostupni za konsultacije. Njihov pristup u nastavi je interaktivan, što je pomoglo da aktivno sudjelujem u nastavi. Časovi su trajali u prosjeku 5h i nastava se održavala tokom pet radnih dana u sedmici.

Organizacija programa arapskog jezika je slična organizaciji klasičnog studija. Za svaki predmet bio nam je dostupan silabus. Profesori su provjeravali usvojena znanja kroz sedmične kvizove, prezentacije, polusemestralne i semestralne ispite, te je u bodove za aktivnost bilo uključeno i prisustvo, za koje su profesori naglašavali da je jedna od najvažnijih stavki za uspješno savladavanje programa. Na kraju semestra, kao i na klasičnom studiju, na osnovu bodova iz svih aktivnosti dobijaju se ocjene od 5 do 10. Po mom mišljenju, ovakav ozbiljan pristup podučavanju omogućava studentima kvalitetna znanja u oblasti arapskog jezika, ali i saznanja o različitim metodama podučavanja koje će biti od koristiti za one koji se žele baviti podučavanjem arapskome jeziku.

Jedna od prednosti učenja arapskog jezika na Univerzitetu Katar jeste i okruženje u kojem se nalazite. Katar je zemlja arapskog govornog područja i to mi je omogućilo da koristim svoje jezičke vještine u svakodnevnom životu, naročito unutar studentskog doma u kojem smo bili smješteni. Interakcija i komunikacija sa ljudima, kojima je arapski maternji jezik, izvan učionice omogućila mi je praktičnu primjenu jezičkih vještina koje smo savladavali na predavanjima.

Pored toga što sam kroz ovaj program naučio mnoštvo stvari o arapskoj kulturi i tradiciji, upoznao sam se i sa kulturama i običajma ljudi iz različitih zemalja svijeta. Univerzitet u Kataru privlači studente iz mnogih zemalja što je stvorilo multikulturalno okruženje koje je obogatilo moje iskustvo učenja, te sam upoznao mnoštvo ljudi i stekao prijatelje iz različitih dijelova svijeta. Program pohađaju studenti iz Nigerije, Madagaskara, Gruzije, Brazila, Indonezije, Tajlanda, Turske, Gane… Arapski jezik, kao jezik svih nas na ovom programu, nam je omogućio upoznavanje ovog bogatstva kultura kroz različite aktivnosti. Profesori su iskoristili ovu različitost kultura za podučavanje jezika, tako smo skoro svake sedmice imali zadatak da pripremimo prezentaciju u kojoj ćemo govoriti o tradiciji i kulturi zemlje iz koje dolazimo (npr. tradicionalni zanati, svadbeni običaji, znamenitosti naše zemlje i sl.).

Sveukupno, moje iskustvo učenja arapskog jezika na Univerzitetu Katar bilo je veoma vrijedno. Program je bio dobro organiziran, nastava je bila interaktivna, a okruženje je pružilo mnoge prilike za unapređivanje jezičkih vještina.

Nakon zahvale Uzvišenom Allahu, zahvaljujem se Katarskom Univerzitetu na obezbijeđenoj stipendiji, Fakultetu islamskih nauka, Katedri za filologiju Kur'ana, posebno prof. dr. Amiri Trnki-Uzunović koja je bila moja profesorica na Fakultetu islamskih nauka, te prodekanu za međunarodnu saradnju, prof. dr. hfz. Aidu Smajiću.