Select Page

 

Delegacija Islamitische Facultet van Europa iz Genta u Belgiji na čelu sa rektorom gospodinom Abdullah Demircioglu, njegovim zamjenikom Mustafa Cihat Demircioglu te uposlenicima Mehmet Dalli, Ayše Demircioglu i Sumeyye Sari boravila je 10. maja 2024. godine u radnoj i prijateljskoj posjeti Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu islamskih nauka. Delegaciju je dočekao dekan Fakulteta prof. dr. Mustafa Hasani sa saradnicima: prof. dr. Ahmet Alibašić, prof. dr. Kenan Musić i prof. dr. Zehra Alispahić. Uz pozdravnu riječ, prof. Hasani je goste upoznao sa historijskim hodom Fakulteta islamskih nauka i rezultatima postignutim na domaćom i međunarodnoj sceni.

Islamitische Facultet van Europa iz Genta u Belgiji je prvi fakultet islamskih nauka u Belgiji koji obrazuje studente na bachelor i master programima koji još nisu akreditirani od strane države. Fakultet ima razvijenu suradnju sa evropskim univerzitetima na kojima organiziraju kurseve Uvod u islam. Riječ je o malom fakultetu sa dvadeset studenata na kojem se izučavaju tradicionalni predmeti islamske teologije a njihovi kurikulumi su prilagođeni evropskom kontekstu. Rektor Demircioglu je istakao da je posjeta Fakultetu islamskih nauka rezultat vjerske i bratske povezanosti a ima za cilj razvoj buduće saradnje. Inače, islam je u Belgiji prihvaćem kao religija 1974. godine s prvim migrantima muslimanima koji su dolazili iz Sjeverne Afrike.