Select Page

Javna odbrana magistarskog rada magistranda Hajrudina Baturića pod nazivom „Stanje i perspektive imamskog rada sa osuđenicima na području Tuzlanskog muftijstva“, održat će se na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 05. Decembra 2019. godine sa početkom u 14:00h.