Select Page

JAVNI KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA NA
UNIVERZITETU U SARAJEVU – FAKULTETU ISLAMSKIH NAUKA

1. Saradnik u zvanje viši asistent za naučnu oblast Tefsir, (1) jedan izvršilac, puno radno vrijeme;
2. Saradnik u zvanje asistent za naučnu oblast Islamska filozofija, (1) jedan izvršilac, puno radno vrijeme
3. Saradnik u zvanje asistent za naučnu oblast Fikh, (1) jedan izvršilac, puno radno vrijeme;
4. Saradnik u zvanje asistent za naučnu oblast Akaid, tesavvuf i uporedne religije, (1) jedan izvršilac, puno radno vrijeme.

Tekst konkursa i prijava u prilogu:

Javni konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja

Prijava na konkurs viši asistent, asistent