Select Page
  1. Stručni saradnik za metodičku praksu i praktikum iz religijske pedagogije i religijske psihologije, jedan (1) izvršilac, puno radno vrijeme
  2. Stručni saradnik za imamsko-muallimsku praksu i praktikum iz imameta, jedan (1) izvršilac, puno radno vrijeme

Tekst konkursa i prijava u prilogu:

Konkurs strucni saradnici

Prijava na konkurs stručni saradnik