Select Page

 

Teološki fakultet Univerziteta u Istanbulu najstariji je teološki fakultet u Istanbulu, a ove godine u svoj Međunarodni savjetodavni odbor imenovao je prof. dr. hfz. Kenana Musića, vanrednog profesora i rukovodioca Katedre za Hadis na Fakultetu islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu (UNSA).

Međunarodni savjetodavni odbor osnovan je u cilju poboljšanja kvaliteta u obrazovanju i istraživanju, a svojim radom treba doprinijeti dinamičnom razvoju Fakulteta kako bi odgovorio potrebama i izazovima savremenog doba.

Prof. dr. hfz. Kenan Musić član je Međunarodnog savjetodavnog odbora uz istaknuta međunarodno priznata imena profesora islamskih nauka poput Emadudina Shahina, dekana Fakulteta islamskih nauka Hamad b. Halifa u Dohi, Jonathana Browna profesora sa Georgetown Univerziteta u Sjedinjenim američkim državama, Gul Razzaqa, profesora islamskih nauka iz Malezije i Aydina Topalogu, profesora na Teološkom fakultetu Univerziteta u Istanbulu.

Imenovanjem prof. dr. hfz. Kenana Musića u Međunarodni savjetodavni odbor Teološkog fakulteta u Istanbulu ukazana je velika počast našoj Islamskoj zajednici, Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, Univerzitetu u Sarajevu i alimima ovoga podneblja.

 

(preporod.info)