Select Page

Na Pravnom fakultetu u Sarajevu danas je održana komemorativna sjednica povodom preseljenja na ahiret prof. dr. Fikreta Karčića, profesora na Pravnom fakultetu i bivšeg predsjednika Ustavnog suda i Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Ovom prilikom, članovima porodice, kolegama, studentima, prijateljima i onima koji su poštovali djelo prof. dr. Fikreta Karčića obratila se prof. dr. Zinka Grbo, dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

– Gubitak za akademsku zajednicu i bosanskohercegovačko društvo je velik. Izgubili smo vrsnog profesora, intelektualca, ali prije svega dobrog čovjeka posebne energije – naglasila je.

Dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu prof. dr. Zuhdija Hasanović je izjavio kako je prof. dr. Fikret Karčić bio cjelovita ličnost i da je sve radio na najbolji način. Hasanović je posebno naglasio trag koji je Karčić ostavio u Islamskoj zajednici.

– Kao naučnik je pomjerao granice. Kao javna ličnost je bio izuzetno angažiran, a to najbolje znamo mi unutar Islamske zajednice. Svi značajniji projekti, za koje se željelo da uspiju, povjeravali su se prof. Karčiću – rekao je, naglasivši da je prof. dr. Karčić svojim djelom zadužio ne samo Islamsku zajednicu, nego i cijelu akademsku zajednicu.

Zdravko Lučić, šef Katedre za pravnu historiju i komparativno pravo, poručio je da je prof. dr. Fikret Karčić bio mislilac svijeta.

– Vijest o njegovoj smrti nas je sve pogodila. Ostaje nam utjeha da je bio prenosilac istina o našoj državi, o našem Univerzitetu, te da je to sve ostalo zapisano u najboljem svjetlu – izjavio je.

Doc. dr. Ehlimana Memišević, dugogodišnja saradnica prof. dr. Fikreta Karčića na Pravnom fakultetu, kazala je kako je kontinuirano pratila njegov rad i od njega učila.

– Pratila sam njegov doprinos afirmaciji intelektualnog naslijeđa Bosne i Hercegovine i njegovog razumijevanja islama u svijetu, a s druge strane njegovu društvenu angažiranost u objašnjavanju prošlosti i sadašnjosti. Tokom njegovog cjelokupnog rada svjedočit će se njegov inegrativni pristup, uvijek je govorio o svjetovnoj pravnoj misli i islamskoj pravnoj misli, o svjetovnim pravnim kulturama i religijskim pravnim kulturama – rekla je Memišević.

Prof. dr. Fikret Karčić je rođen u Višegradu 1955. godine.

Bio je profesor Komparativne pravne historije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Predavao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, Marmara univerzitetu u Istanbulu, Međunarodnom islamskom univerzitetu Malezija, Univerzitetu u Oslu i Boise State University (SAD).

Među objavljenim djelima Fikreta Karčića izdvajaju se “Šerijatski sudovi u Jugoslaviji 1918.-1941.”, “Društveno-pravni aspekt islamskog reformizma”, “The Bosniaks and the Challanges of Modernity: Late Ottoman and Hapsbury Times”, “Studije o šerijatskom pravu i institucijama”, “Metodi istraživanja u islamskim naukama”, “Muslimani Balkana: istočno pitanje u XX vijeku”, “The Other European Muslims: A Bosnian Experience”.

Profesor Karčić na ahiret je preselio 16. marta u 66. godini.

(Preporod.info)