Select Page

Produžen rok za prijavu na Konkurs za stipendije

Zbog velikog interesovanja i prijava pristiglih nakon zatvaranja konkursa, Klika obavještava javnost da je donijela odluku o produženju roka za prijavu na Konkurs za stipendije koji je trajao od 15. jula do 15. augusta 2021. godine.  

Klika je u okviru koncepta Klika Foundation 2021. pokrenula projekat stipendiranja studenata završnih godina svih fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci, a cilj ovog programa je podržati studente iz svih oblasti i industrija za koje se imaju priliku obrazovati na našim javnim univerzitetima. Klika će po izboru stipendista za 2021/2022 školsku godinu dodijeliti 43 jednokratne stipendije u isnosu od 1000 KM, a ceremonija dodjele biće održana početkom mjeseca novembra 2021.  

Ko se može prijaviti? 

Klika poziva sve koji će u školskoj 2021/2022 godini biti studenti/studentice završnih godina/apsolventi, na dodiplomskim i postdiplomskim studijima, svih fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci da se prijave i iskoriste jedinstvenu priliku da dobiju jednokratnu stipendiju u iznosu od 1000 KM. 

Traže se angažirani, talentovani, mladi ljudi koji su strastveni u oblastima koje ih zanimaju, koji već aktivno rade na razvoju svoje karijere i kreiranju prilika za sebe i svoje kolege. Klika poziva studente da se predstave u najboljem svjetlu kroz priče o njihovom volonterskom/radnom angažmanu, projektima i inicijativama koje su realizirali/u kojima su učestvovali, ili predstavljanjem svojih ideja. 

Na konkurs se mogu prijaviti studenti fakulteta i akademija navedenih u nastavku:

Univerzitet u Sarajevu 

– Akademija likovnih umjetnosti 

– Akademija scenskih umjetnosti 

– Arhitektonski fakultet 

– Ekonomski fakultet 

– Elektrotehnički fakultet 

– Fakultet islamskih nauka 

– Fakultet političkih nauka u Sarajevu 

– Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 

– Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije 

– Fakultet za saobraćaj i komunikacije 

– Fakultet za upravu 

– Fakultet zdravstvenih studija 

– Farmaceutski fakultet 

– Filozofski fakultet 

– Građevinski fakultet 

– Katolički bogoslovni fakultet 

– Mašinski fakultet 

– Medicinski fakultet 

– Muzička akademija 

– Pedagoški fakultet 

– Poljoprivredno-prehrambeni fakultet 

– Pravni fakultet 

– Prirodno-matematički fakultet 

– Stomatološki fakultet sa klinikama 

– Šumarski fakultet 

– Veterinarski fakultet 

Univerzitet u Banjoj Luci 

– Akademija Umjetnosti 

– Arhitektonsko – građevinsko – geodetski fakultet 

– Ekonomski fakultet 

– Elektrotehnički fakultet 

– Fakultet bezbjednosnih nauka 

– Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 

– Fakultet političkih nauka 

– Filološki fakultet 

– Filozofski fakultet 

– Mašinski fakultet 

– Medicinski fakultet 

– Poljoprivredni fakultet 

– Pravni fakultet 

– Prirodno-matematički fakultet 

– Rudarski fakultet 

– Šumarski fakultet 

– Tehnološki fakultet  

Kako se prijaviti? 

Da bi vaša prijava bila uspješna potrebno je poslati email na stipendije@klika.ba. 

Vaša prijava treba sadržavati sljedeće: 

– Tekst emaila u kojem se predstavljate i uvodite nas u sadržaj Vaše prijave

– CV  

– Motivaciono pismo 

– Pismo preporuke( ukoliko ga posjedujete) 

– Dokazi o volonterskom radu, radnom iskustvu, ušečću na projektu/projektima( ukoliko ih posjedujete) 

– Dokazi o položenim certifikatima, kursevima( ukoliko ih posjedujete) 

– Prosjek ocjena sa prethodne godine studija/ tokom kompletnog školovanja na datom stepenu studija (Potrebno je priložiti oficijelni dokument ili screenshot iz elektronskog sistema ukoliko niste u mogućnosti priložiti oficijelni dokument iz Studentske službe. Napomena: Prosjek ocjena neće biti presudan prilikom odabira dobitnika stipendije!). 

Navedene dokumente možete slati u vidu priloga emailu, ili tako što ćete poslati drive/Wetransfer link sa kojeg se dokumenti mogu preuzeti. 

Email sa svim pripadajućim sadržajima i prilozima ne treba prelaziti 10 MB težine. 

Konkurs ostaje otvoren do 30. septembar 2021. godine do ponoći. 

Za odgovore na sva dodatna pitanja i pomoć prilikom prijave studenti se mogu obratiti Klika timu putem emaila stipendije@klika.ba te slanjem poruka u inboxe profila Klike na društvenim mrežama.