Select Page

Uvaženi studenti i studentice,

U saradnji s Fondacijom Hajrat, i ove godine planirana je organizacija Ljetne škole u islamskim naukama na arapskom jeziku u Istanbulu (za 10 studenata u trajanju od 30 dana u periodu 1-30 septembar) i Bursi (za 10 studentica u trajanju od 15 dana u periodu 1-15 oktobar).

Prije nego što našim prijateljima u Fondaciji potvrdimo predložene datume, potrebno je da sa sigurnošću znamo da imamo dovoljan broj studenata i studentica za Ljetnu školu pa pozivamo zainteresirane studente i studentice da se prijave na e-mail adrese international.cooperation1@fin.unsa.ba i international.cooperation2@fin.unsa.ba do 2. juna 2024. Spisak prijavljenih će biti proslijeđen Katedri za filologiju Kur'ana, koja će izvršiti konačnu selekciju kandidata.

Kao i prošle godine, poželjno je da se za Ljetnu školu prijave studenti i studentice koji posjeduju nivo poznavanja arapskog jezika koji im dozvoljava praćenje nastave na arapskom jeziku. Također, Fondacija Hajrat pokriva sve troškove organizacije Ljetne škole, uključujući predavanja na arapskom u temeljnim islamskim naukama (tefsir, hadis, sira, fikh, aka'id), smještaj i hranu, rekreativne aktivnosti i obilaske, i prijevoz „od aerodroma do aerodroma“. Od odabranih kandidati se očekuje da preuzmu troškove avionske karte na relaciji Sarajevo-Istanbul-Sarajevo.