Select Page

Maturanti Gazi Husrev-begove medrese koji pohađaju izbornu nastavu “Akaid-Fikh”, na čelu sa profesoricom Fikha, hfz. Behijom Durmišević, jučer su posjetili Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Učenike i prof. Durmišević primili su dekan Fakulteta, prof. dr. Zuhdija Hasanović i prodekanica za naučnoistraživački rad Fakulteta, prof. dr. Zehra Alispahić.

Maturanti su imali priliku upoznati se sa načinom i procesom studiranja na Fakultetu, kao i sa historijatom Fakulteta, njegovom značajnom ulogom u iznjedravanju čestitih učenjaka kroz dugi vijek djelovanja, aktivnostima i prilikama koje studenti imaju danas, te samom načinu organizacije i izvođenja nastavnih aktivnosti.

U sklopu posjete, učenici su se upoznali i sa radom Udruženja studenata Fakulteta islamskih nauka. O Udruženju, kao platformi za afirmaciju i promociju studenata, govorile su studentice Umihana Šošić, koordinator za administraciju i saradnju te Amina Bećar, glavni rukovodilac operative Udruženja. “Nadamo se da će se učenici koji se odluče na upis Fakulteta islamskih nauka zaista u tome pronaći i spoznati amanet koji im je povjeren, a svaki hajr želimo i onima čiji izbor bude neko drugo zanimanje.” Posjeta je završena uz druženje i razgovor u atriju Fakulteta.