Select Page

Povodom obilježavanja 100. godišnjice Univerziteta u Ljubljani, Studentsko vijeće Univerziteta i Studentska organizacija Ljubljane organizuju Međunarodnu konferenciju pod nazivom “Slavenski studentski samit – Kreiranje (Stvaranje) naše budućnosti. Ova važna konferencija će se održati u periodu od 20. do 23. novembra 2019. godine.

Neke od tema radionica konferencije su: Zastupljenost studenata u donošenju odluka na nivou univerziteta, Održivost i korupcija studentskih organizacija, Povezanost visokog obrazovanja i tržišta rada, Razlozi zbog kojih se studenti odlučuju na rad u toku studiranja, Stipendije i studentski troškovi…, što su važna pitanja u procesu studiranja.

Učesnici na konferenciji će imati priliku da prezentacijom predstave rad, strukturu, uspješne prakse i projekte na fakultetu, te probleme s kojima se susreću.