Select Page

Međunarodni simpozij “Naučna misao imama Maturidija” održat će se u velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke 20. i 21. novembra 2019. godine. U prilogu je program Simpozija.

Simpozij – program