Select Page

 

U četvrtak, 4. aprila 2024. godine, međureligijska grupa je posjetila Fakultet islamskih nauka UNSA. Grupu je predvodio prof. dr. Erdal Topraykan iz Centra za Teologiju u Tibingenu zajedno sa predstavnicima Univerziteta iz Züricha i Lucerna u Švicarskoj. Povod posjete bio je izučavanje multikulturalne i interreligijske dinamike Sarajeva. Goste su na Fakultetu dočekali prodekan za nastavu, prof. dr. Ahmet Alibašić i prodekan za međunarodnu saradnju, prof. dr. Aid Smajić. Profesori su goste upoznali sa historijom Bosne i Hercegovine, Sarajeva i Fakulteta te kroz isto ponudili uvid u povode i temelje međureligijskog dijaloga i atmosfere u Sarajevu. Gosti su izrazili zadovoljstvo posjetom koja je završena obilaskom Fakulteta.