Select Page

U znak sjećanja na profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu rahmetli Fikreta Karčića, Centar za napredne studije u saradnji sa Bošnjačkim institutom u Sarajevu organizuje Memorijalno predavanje Profesor Fikret Karčić.

Predavanje na temu

Muslims under Nazi Rule 1939-1945

održat će profesor

David Motadel sa London School of Economics.

Predavanje će se održati na engleskom jeziku 6. oktobra 2022. godine u Bošnjačkom institutu u Sarajevu s početkom u 17.30 sati.

 

 

In memory of Fikret Karčić, Professor of the Faculty of Law of the University of Sarajevo, the Center for Advanced Studies in cooperation with the Bosniak Institute in Sarajevo is organizing the inagural Memorial lecture Professor Fikret Karčić.

The lecture entitled

Muslims under Nazi Rule 1939-1945

will be held by

Professor David Motadel from the London School of Economics.

The lecture is scheduled on October 6, 2022, at the Bosniak Institute in Sarajevo starting at 17.30 pm.

 

 

cns.ba