Select Page

Kurs arapskog jezika za brucoše

Testiranje studenata radi utvrđivanja nivoa znanja jezika će biti  obavljeno   01.09. 2022. godine sa početkom u 13:30 sati

u prostorijama Kulturnog Centra “Kralj Fahd”.

https://www.google.com/maps/place/King+Fahd+Cultural+Centre/@43.8396995,18.3440099,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa6bc6df2d4baa728!8m2!3d43.8396966!4d18.3440062