Select Page

OBAVJEŠTENJE

Mr. Fadilj Maljoki branit će doktorsku disertaciju na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom:

„Savremeni obnoviteljski pristupi u heremeneutici hadisa“

dana 16. marta 2023. godine (četvrtak) sa početkom u 14:00 sati na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

hfz. Ruhid Nezir branit će završni rad na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom:

“Tahridž i analiza hadisa o Muhammedovoj, s.a.v.s., preegzistentnosti”

dana 26. aprila 2023. godine (srijeda) sa početkom u 14:00 sati na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

DEKANAT FAKULTETA