Select Page

OBAVJEŠTENJE

Na Univerzitetu u Sarajevu-Fakultet islamskih nauka zakazana je javna odbrana doktorske disertacije mr. Salema Dedovića pod naslovom:

„Šerijatskopravne teme u djelu Mustafe Sidkija Sarajlića“

 

Odbrana će biti održana u utorak, 30. januara 2024. godine sa početkom u 11:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu-Fakultet islamskih nauka (Ćemerlina 54).

Rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.