Select Page

OBAVJEŠTENJE

Berzad Kozlić branit će završni rad na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom:

”Nacionalizacija vakufa u drugoj polovini XX. Stoljeća-Medžlis Tešanj”

dana 13. februara 2023. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11:00 sati na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta

Emrah Đozić branit će završni rad na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom:

”Rad Vakufsko-mearifskog povjerenstava u Srebrenici od 1918-1941. godine”

dana 13. februara 2023. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12:30 sati na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta

DEKANAT FAKULTETA