Select Page

OBAVJEŠTENJE

Edin  Nezirić branit će završni rad na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom:

“Poželjne osobine i kompetencije nastavnika vjeronauke iz perspektive učenika i samih nastavnika”

dana 09.11.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 13:30 sati na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

Rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta