Select Page

Obavještenje o zakazivanju javne odbrane doktorske disertacije pod nazivom:  „Fikh muslimanskih manjina u Njemačkoj: uspostavljanje, primjena i implikacije“ kandidata mr. Bilala Hodžića

OBAVJEŠTENJE BILAL HODŽIC