Select Page

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 23. januara 2019. godine održana javna odbrana magistarskog rada kandidata Semira Salihovića pod naslovom Recepcija prijevoda Bucaillove knjige: ‘Biblija, Kur'an i nauka’ u bivšoj Jugoslaviji. Rad je uspješno odbranjen pred komisijom u sastavu: dr Samir Beglerović, vanredni profesor i predsjednik komisije, dr Adnan Silajdžić, redovni profesor, mentor i član komisije, te dr dr Orhan Jašić, viši asistent i član komisije.

Semir Salihović, sin Saliha i Rukije, rođen je 29. marta 1987. godine u Nezuku, općina Sapna. Osnovnu školu završio je u Sapni, a potom i MSŠ Sapna 2005. godine. Studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu završava 2010. godine. U maju 2018. godine, Salihović brani master tezu pod naslovom Uloga i značaj poruka MRV-a na kreiranje suživota u BiH na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru te stječe stručno zvanje komunikologa.

Radio je kao imam džemata Halmstad u Švedskoj, kao novinar na Federalnoj Televiziji u Sarajevu te kao profesor na predmetu „islamska vjeronauka“ u osnovnim i srednjim školama Kantona SarajevoTrenutno je uposlen u JU Gimnazija Dobrinja i JU Željeznički školski centar. Pored profesionalnog angažmana, Salihović je član i aktivista nekoliko nevladinih i vladinih organizacija. Objavio nekoliko stručnih radova u Glasniku Rijaseta IZ.