Select Page

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je u ponedjeljak, 17. septembra 2018. godine, nakon uspješno odbranjenog magistarskog rada kandidatkinje Mahire Šeko pod naslovom  „Islamski odgoj djece predškolskog uzrasta u svjetlu savremenih pedagoško-didaktičkih spoznaja“, postao bogatiji za još jednog magistra islamskih nauka u oblasti religijske pedagogije. Magistarski rad kandidatkinje odbranjen je pred komisijom u sastavu: dr hafiz Aid Smajić, vanredni profesor i predsjednik komisije, dr Hašim Muminović, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, član komisije, te dr Dina Sijamhodžić-Nadarević, docent, mentor i član komisije.

Kandidatkinja Mahira Šeko, kći Omera i Vasvije, rođena je 1976. godine u Visokom. Medresu Osman ef. Redžović u Gračanici kod Visokog završila je 1996. godine, a na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za orijentalnu filologiju, diplomirala je 2000., čime je stekla zvanje diplomiranog orijentaliste: turkolog – arabista. Postdiplomske studije na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu upisala je akademske 2004/2005. godine. Od 2005. godine radila je u GHB biblioteci u Sarajevu na poslovima obrade knjiga iz oblasti Evropskog fonda, Periodike, Orijentalistike i Arhive, te prevođenja gruntovnih knjiga sa osmansko-turskog jezika na bosanski jezik, a bila je zadužena i za rad u čitaonici. Objavila je jedan samostalni rad pod naslovom „Elementi kulture u djelu Povijest Bosne“, autora Saliha Sidkija Hadžihuseinovića Muvekkita, u Analima GHB biblioteke, Knjiga XXV-XXVI. Aktivno koristi arapski, turski i engleski jezik. Udata je i majka četvero djece.