Select Page

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 04. jula 2019. godine kandidat Smajo Mustafić uspješno odbranio magistarski rad pod naslovom „Izučavanje sufijskog tefsira u Bosni i Hercegovini u XX. stoljeću“.


Rad je odbranjen pred Komisijom u sastavu: dr Džemal Latić, redovni profesor i predsjednik Komisije, dr Orhan Bajrektarević, vanredni profesor i član Komisije te dr Almir Fatić, vanredni profesor, mentor i član Komisije.

Smajo Mustafić je rođen 4. juna, 1959. godine u Babićima, Gračanica od oca Rame i majke Emine. Osnovnu školu završio je u Babićima i Malešićima nakon čega, 1974-75 upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Po završetku medrese zapošljava se na mjesto imama. Fakultet islamskih nauka upisuje kao vanredan student, a diplomu istog stiče 2002. godine. Postdiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu upisuje 2010. godine.

 

Tokom rata, uporedo s imamskim poslovima radio je i kao vjeroučitelj u srednjoj školi u Gračanici. Godine 2007. postavljen je na mjesto glavnog imama na kojem i danas radi. Kao glavni imam, član je i Savjeta Muftije tuzlanskog.

 

Mustafić je objavio oko 20 naučnih radova i članaka te tri recenzije.

 

U jednom mandatu bio je predsjednik Općinskog odbora Ilmije Gračanica te predsjednik Okružnog odbora Ilmije Tuzla.

 

Oženjen je i otac 2 sina.