Select Page

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 19. juna 2019. godine odbranjena doktorska disertacija kandidata mr. hafiza Mensura Malkića pod naslovom: Pauzalne i početne forme u svjetlu autentičnih kiraetskih verzija.

Kandidat je odbranio disertaciju pred Komisijom u sastavu: redovni profesor dr Enes Karić, predsjednik Komisije, redovni profesor dr hafiz Halil Mehtić, član Komisije te vanredni profesor dr kurra-hafiz Dževad Šošić, mentor i član Komisije.

Mensur Malkić, sin Muharemov i Džemilin, rođen je 11. maja 1970. godine, u Dubravama Gornjim kod Živinica. Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završio je 1988., a na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu diplomirao je 1997. godine. Pred Hafiskom komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini položio je hifz 2001. godine u Sarajevu. Godine 2008., na Univerzitetu u Kairu obavio je specijalizaciju iz oblasti Islamska kultura i civilizacija. Postdiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, na katedri Kurʼana, tefsira i arapskog jezika, završio 2012. godine i stekao zvanje magistar islamskih nauka (oblast kiraeta). Tema magistarskog rada bila je: Život i djelo hafiza Ćamila Silajdžića (Doprinos izučavanju kurʼanskih nauka). Doktorsku disertaciju na temu: Pauzalne i početne forme u svjetlu autentičnih kiraetskih verzija prijavio je 2013. godine. Završio je intenzivni naučni kurs pri Upravi islamskih studija Ministarstva vakufa i islamskih pitanja u Državi Kuvajt 2014. godine, a 2015. godine u Mekki – Kraljevina Saudijska Arabija, obavio je specijalizaciju za sudiju na međunarodnim takmičenjima za ocjenjivanje takmičara u hifzu Kur’ana.

 

U periodu od 1991. do 1998. godine radio je kao imam, hatib i muallim u Tuzli, Bugojnu i Sarajevu. Od 1998. godine radi kao profesor kiraeta u Gazi Husrev-begovoj medresi. Godine 2006. izabran je za prvog imama i hatiba Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu. Od 1995. godine uči hafiske mukabele u Begovoj džamiji. Od 8. oktobra 2015. godine obavlja dužnost direktora Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Bio je član Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u tri mandata u periodu od 2006. do 2018. godine i predsjednik Komisije za vjersko djelovanje pri Saboru Islamske zajednice u periodu od 2014. do 2018. godine. Član je Komisije Rijaseta IZ u Bosni i Hercegovini za polaganje hifza od 2001. godine. Vodi sekciju hifza u Gazi Husrev-begovoj medresi i kao muhaffiz izveo je 30 novih hafiza.

 

Učesnik i pobjednik brojnih međunarodnih takmičenja učača Kurʼana, među kojima se izdvajaju 1. mjesto na Evropskom takmičenju učača Kurʼana u Zagrebu 1996. godine i 6. mjesto na Svjetskom takmičenju učača Kurʼana u Kairu 1996. godine.

 

Mr. hfz. Mensur Malkić autor brojnih članaka objavljenih u glasilima Islamske zajednice: Preporodu, Glasniku, Takvimu, Novom Muallimu i Analima Gazi Husrev-begove biblioteke te dnevnim listovima Oslobođenje i Avaz. Autor je knjige Hafiz Ćamil Silajdžić – život i djelo.

U novembru 2018. godine učestvovao je na Konferenciji u Kuvajtu „Četvrt stoljeća u službi vakufu“ i podnio referat na temu „Vakufname Gazi Husrev-bega sa osvrtom na Vakufnamu Medrese“.

 

Oženjen je suprugom dr. Safijom i ima dva sina – Mustafu i hafiza Osmana.