Select Page

Prezentacija o grantovima Evropskog istraživačkog vijeća održana je u utorak, 6. septembra 2022. godine, u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, a kao rezultat saradnje Univerziteta u Sarajevu i bh. NCP sistema za program Horizon Europe.

O mogućnostima i podršci istraživačima u procesu apliciranja na grantove Evropskog istraživačkog vijeća govorila je prof. dr. Suzana Gotovac-Atlagić sa Univerziteta u Banjoj Luci, u funkciji državne kontakt osobe (National Contact Point – NCP) za Evropski istraživački savjet (European Research Council – ERC).

Prof. Gotovac-Atlagić je kroz interaktivnu prezentaciju učesnicima pokušala otkriti sve izazove sa kojima se susreću istraživači u procesu pisanja projektnih prijedloga, te pojedine zanimljivosti bazirane na iskustvu kandidata koji su uspjeli proći prvi krug selekcije i time stekli pravo da predstave svoje ideje evaluatorima projekata.

Grantovi Evropskog istraživačkog vijeća podržavaju izuzetne mlade istraživače koji su u početnoj fazi svojih nezavisnih istraživačkih projekata, ali i iskusne istraživače koji sa svojim istraživačkim timovima namjeravaju implementirati inovativne, izazovne naučne projekte. Grantovi su namijenjeni projektima koji se bave kreativnim i izvrsnim istraživanjima, a dodjeljuju se pojedincima – istraživačima iz Evrope, bez obzira na njihovu dob ili državljanstvo.

Više informacija o grantovima Evropskog istraživačkog vijeća: https://erc.europa.eu/.

Kontakti imenovanih predstavnika BiH u Horizon Europe NCP mreži:

https://horizoneuropencpportal.eu/find-your-ncp

unsa.ba