Select Page

Na Fakultetu islamskih nauka UNSA, 10. maja u 18:00 sati, prof. dr. Kenan Musić održao je prvo predavanje za ovogodišnje učesnike programa „Uvod u izučavanje islama“. Program cjeloživotnog obrazovanja – Kurs „Uvod u izučavanje islama“ oslanja se na tradiciju „Diplome u islamskim naukama“ koju je Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu realizirao u periodu od 2005. do 2021.

Program će se i ove godine realizovati on-line, s tim da će prvo i zaključno predavanje, kao i svečana dodjela certifikata biti upriličeni na Fakultetu islamskih nauka. Sa interaktivnim predavanjima koja će održavati eminentni profesori i saradnici fakulteta islamskih nauka svakoga utorka i četvrtka, program će trajati do polovine septembra 2022. godine, a učesnici će, kroz osam modula, imati priliku na kvalitetan način proširiti svoja znanja o islamu, o temeljnim pojmovima, vrijednostima i vjerovanjima što su oblikovala muslimansko mišljenje, duhovnost i umjetnost, te društvenim i pravnim ustanovama, posebno na tlu Bosne i Hercegovine.