Select Page

U skladu sa preporukama projekta Tezkiretname Rijaseta IZ u Bosni i Hercegovini, Fakultet islamskih nauka UNSA obilježit će 130 godina od rođenja profesora Šaćira Sikirića (1893-1966). Prof. Sikirić se ubraja u važne ličnosti čija se godišnjica smrti obilježava na nivou ustanova IZ. Prof. Sikirić spada u prve bosanske orijentologe evropskog kova. Dugogodišnji je nastavnik orijentalnih jezika, autor udžbenika, rukovodilac obrazovnih ustanova, društveni radnik, pisac i prevodilac. Bio je profesor i rektor VIŠT-a, Filozofskog fakulteta u Sarajevu, istraživač kulturne baštine BiH, posebno klasičnog pjesništva na perzijskom jeziku.