Select Page

Pozivaju se studenti prve godine Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu na Orijentacioni program u ponedjeljak, 25.9.2023. (u amfiteatru Fakulteta) i utorak (26.9.2023.) od 14:30 h do 17:30 h.
Program će obuhvatiti obilazak i upoznavanje sa krovnim institucijama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kao i posjete nekolicini historijski značajnih muzeja.